Historie

domu

Dům č.p. 89 „U Bílé labutě“

Původně gotický dům, doložený k roku 1494, vystřídal řadu majitelů, aby pak (stejně jako většina domů v Kolíně) zpustl v době třicetileté války. Po roce 1662 byl přestavěn Michalem Salajem z Ciffery raně barokně. Po požáru v roce 1734 byl nákladem měšťana Václava Jeřábka přestavěn podle projektu Josefa Jedličky (barokní architekt a stavitel) jako jednopatrový dům s podloubím v přízemí. ...

V roce 1762 byla v přízemí domu zřízena vyhlášená lékárna s názvem „U černého orla“, která zde zůstala i po zazdění podloubí tehdejším majitelem domu, lékárníkem Viktorem Adamem, v roce 1877. V druhé části zazděného podloubí vzniklo nejprve modiství paní Kovanicové a později půjčovna knih Adolfa Hoblíka. Hned po roce 1891 byla cenná pozdně barokní podoba domu částečně změněna přístavbou druhého patra s mansardovou střechou a zřízením nové fasády v historizujících novobarokních formách. Dne 1. září 1896 se stal společníkem v půjčovně knih Josef Kaška, který zde později zřídil knihkupectví U Kašků. Po knihkupectví zde byl zřízen sklad sukna Josefa Schappela a ve 20. letech lékárna Otakara Štorcha, kterou do roku 1935 provozoval jeho syn Karel Štorch a po něm (do znárodnění v roce 1950) jeho švagr Jaroslav Pokorný.

V roce 1995 zakoupila majoritní vlastnický podíl na domě společnost GARANCIA, s.r.o. Kolín.

Od roku 2019 (po předchozím postupném odkupu zbylých restituentských podílů) je GARANCIA 100% vlastníkem celé nemovitosti.

V 1. patře domu provozovala ERA GARANCIA známou a stejnojmennou realitní kancelář, která v r. 2022 slavila plných 30 let nepřetržité a úspěšné činnosti.“ V současné době jsou tyto prostory určené k pronájmu.

Přízemí domu je pronajímáno pro obchodní účely a v pohledově pravé části původního podloubí je dodnes lékárna. Ve 2. patře domu byly původně byty majitelů a později, po znárodnění, z nich byly byty nájemní, dispozičně přidělené kolínské nemocnici. Vzhledem k tehdejšímu lékárenskému provozu (se skladováním, administrativou a výrobou některých léků v celém přízemí i 1. patře domu) a především vzhledem k doslova nulové údržbě byl dům v interiéru před rokem 1989 velmi zdevastovaný. Např. historicky cenné schodiště bylo „doplněno“ řetězovým kladkostrojem k přesunu břemen, oba výkladce historického parteru byly bíle (neprůhledně) zaskleny v hladkých ocelových rámech světle modré barvy (!), atd. Naštěstí alespoň střešní vazba a střecha byly v této době v pořádku, protože generální opravě střechy už se tehdejší režim v 80. letech pro její neudržitelný a nebezpečný stav vyhnout nemohl.

Společnost GARANCIA vstoupila do domu jako dlouhodobý nájemce a na své náklady hned nechala provést podle návrhu Ing. arch. Bohuslava Neumanna rozsáhlou rekonstrukci interiéru v přízemí a 1. patře, vč. instalace dřevěných obkladů stěn, výkladců z dubového masivu a vstupního portálu v 1. patře, rozvodných sítí, zábradlí schodiště, sociálních prostor atd. Později došlo i k výměně prakticky veškerých oken.

V roce 2017 byla provedena obnova fasády z Programu regenerace Městské památkové rezervace Kolín za finanční spoluúčasti majitelů a města.

Na průčelí domu je umístěna pamětní deska nesmyslného masakru ze 7. května 1945. Pamětní deska byla odhalena 4. května 1968 na paměť této kruté události. Na desce z černé leštěné žuly je nápis: NA PAMĚŤ A K VÝSTRAZE 7. 5. 1945 VE VEČERNÍCH HODINÁCH V TĚCHTO MÍSTECH NĚMEČTÍ FAŠISTÉ ZÁKEŘNĚ ZAVRAŽDILI ŠESTNÁCT KOLÍNSKÝCH OBČANŮ.

V roce 1989 byl dům prohlášen kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR.