Uvítání
Vážení přátelé,
je to paradox, ale ve století houby za tzv. trvalými materiálními hodnotami stále více lidí zjišťuje prostou pravdu, že jediné, co má opravdu trvalou hodnotu (alespoň po celou dobu našeho života) je to, co do sebe uložíme, čím jsme atraktivní, užiteční a úspěšní. Vzdělání, Znalosti, Dovednosti, Zručnost, Motivace, Profesionalita – to jsou ty pravé hodnoty, o které se bude spolehlivě opírat naše existence právě v tomto materiálním světě ... My jsme tohle všechno tušili už začátkem devadesátých let a jsme jen rádi, že jsme činnost vzdělávání po téměř ČTVRTSTOLETÍ (!) své existence pěstovali a rozvíjeli. Každoročně, po celou tu dobu organizujeme mimo jiné i tyto jednodenní semináře z účetnictví, daní a pracovního práva. Nabízíme trvale i řádně akreditované rekvalifikační kurzy, z nichž mnohé se uplatňují v námi pořádaných „evropských“ projektech. Bohaté zkušenosti máme ve školení tzv. soft skills – „měkkých dovedností“, a to zejména prodejních a komunikačních. K tomu všemu nabízíme profesionální a vyzkoušený tým lektorů a perfektní organizační zajištění výuky v kurzech dovedností IT a v rekvalifikačních kurzech. Máme k dispozici své vlastní učebny v našem historickém domě přímo na náměstí, přijedeme však i za Vámi, či (díky naší realitní kanceláři) jsme schopni zajistit prostory také po celé ČR. Na závěr Vás ujišťujeme, že i nadále jsme pevně odhodláni pokračovat v pořádání vzdělávací činnosti, protože nás k tomu zavazuje především Váš zájem a návštěvnost akcí. Děkujeme Vám za spolupráci!