Projekty hrazené převážně z prostředků EU vypracovává GARANCIA už od vstupu ČR do EU.

Jde jak o grantové projekty, tak i o regionální individuální projekty (RIP) a národní individuální projekty (NIP) realizované převážně na území Středočeského kraje.

Soustředíme se na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dříve OP Rozvoj lidských zdrojů), protože jsme měli rozsáhlé zkušenosti z této oblasti už před rokem 2005. V rámci těchto projektů organizujeme mimo jiné motivační kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, bilanční diagnostiku, dovednosti IT, akreditované rekvalifikační kurzy a poskytujeme individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání.